Privacyverklaring

Uw privacy is gewaarborgd.

De mogelijkheid bestaat dat wij bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam, privé-adres of zakenadres en e-mailadres, nodig zullen hebben. Wij hebben deze gegevens nodig om producten af te leveren op het overeengekomen leveringsadres. Dergelijke informatie mag door NV Cinem worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de plaatselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, maar zal niet worden gedeeld met derden, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Privacy op internet

Wilt u uw persoonsgegevens inkijken? Of wilt u gegevens wijzigen of verwijderen uit ons systeem? U kunt dit zelf doen via uw account of u laat het ons weten per post of e-mail. Wanneer u een bestelling heeft geplaatst, is het achteraf niet mogelijk de naam op de factuur aan te passen.

Het betaalsysteem van de webshop is 100% veilig en wordt regelmatig getoetst op alle mogelijke beveiligingsvoorwaarden. De verbinding met de shoppagina’s voor uw klantgegevens en betaling zijn altijd via een beveiligde verbinding. (SSL)

Cookies

Op de site wordt gebruikgemaakt van zogenaamde ‘cookies’ om het internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar uw browser kan worden gezonden, waarna dit door uw browser in uw systeem kan worden opgeslagen. Deze cookies dienen om u te helpen de gewenste informatie te vinden en uw bezoek aan de website af te stemmen op uw individuele voorkeuren. U kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot sommige pagina’s van de website van de onderneming. Indien u nog verdere vragen of verzoeken mocht hebben met betrekking tot ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met info@cinem.be.© 2023 Cinem N.V. Alle rechten voorbehouden.